02/10/2018 Ανακοίνωση ΣOX 3/2018

02/10/2018 Ανακοίνωση ΣOX 3/2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Ν. Αττικής.
 
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει 
την 03-10-2018 και λήγει την 12-10-2018.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a