02/11/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔ (2μηνών)

02/11/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔ (2μηνών)

Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω δέκα (10), ειδικότερα πέντε (5) Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, τέσσερις (4) Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ένα (1) Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαστήματος (2) δύο μηνών από 03/11/2011 έως και 02/01/2012 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου.

<!–