02/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/12/2016

02/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/12/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η  Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίουa
 2. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2017»a
 3. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017 προϋπολογισμού 69.229,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»a
 4. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί των οδών Θύρας και Σαμουήλa
 5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείου) του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου με δημοπρασίαa
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμουa
 7. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο (εισφορές μαθητών ωδείου περιόδου 2015 – 2016)a
 8. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Γκόβα Βασίλειοa

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
9.  Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2017a
 
Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΥΡΟΝΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΥΡΟΝΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1175 επί των οδών Κυπαρισσίας και Ηροδότου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητώνa
 2. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) για εργασίες χωρίς άδεια, ή για εργασίες χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας μας, καθώς και για εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής (μπαζών), σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
 4. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15a
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/15a
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α και 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)a
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/09a
 9. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 

 1. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικήςa

 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 §  1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–