020/2020 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΘΑΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 – Ο.Τ. 2133- περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ