020/2020 – Λήψη απόφασης για θέση στάθμευσης χρηματαποστολής