021/2020 – Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 92/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρώην ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ. Δήμου Ιλίου και προέβη σε διόρθωση του τίτλου ως εξής: «Λήψη απόφασης για την οικονομική συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου»

021/2020 – Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 92/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρώην ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ. Δήμου Ιλίου και προέβη σε διόρθωση του τίτλου ως εξής: «Λήψη απόφασης για την οικονομική συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου»