021/2020 – Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφοράς του σε νέα θέση για την αποφυγή ατυχημάτων και συνωστισμού πεζών (έλλειψη υγειονομικής ασφάλειας – covid 19)