021/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2020 μελέτης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/20

021/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2020 μελέτης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/20