023/2020 – Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Ιλίου