024/2020 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ειρήνης 25 έναντι της εισόδου και εξόδου εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ειρήνης 18

024/2020 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ειρήνης 25 έναντι της εισόδου και εξόδου εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ειρήνης 18