024/2020 – Λήψη απόφασης ως προς την ελάχιστη χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε αθλητικές εγκαταστάσεις