025/2020 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ