026/2020 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16»

026/2020 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16»