028/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παρακολούθηση και παραλαβή της «Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου»