03/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/01/2014 ΕΙΔΙΚΗ

03/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/01/2014 ΕΙΔΙΚΗ

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο

<!–