03/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/02/2017

03/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/02/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η  Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Λήψη απόφασης για υπαγωγή στην υπ’ αριθμ. 4152/13  πάγια ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑa
 2. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α»a
 3. Έγκριση διενέργειας, έγκρισης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
 4. Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»a
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 26.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου & Μάϊου 2017 του Δήμου Ιλίου»a
 6. Επιστροφή ποσού 25,00 € στον κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μαςa
Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/15a
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15a
 3. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»a
 4. Λήψη απόφασης για τρίτη θέση στάθμευσης στο Ειρηνοδικείο Ιλίουa
 5. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
 1. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2017a
 2. Μίσθωση οικήματος για στέγαση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιλίουa
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για το πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)a
 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 
 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οχημάτων της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑa
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a