03/05/2007 Συνέντευξη στην εφημερίδα Ενημέρωση στη Δυτική Αθήνα