03/05/2007 Συνέντευξη στο περιοδικό Δυναμική Πορεία στην Αυτοδιοίκηση