03/06/2009 Δωρεάν Μαστογραφία – Τεστ ΠΑΠ

03/06/2009 Δωρεάν Μαστογραφία – Τεστ ΠΑΠ

Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας – κινητή μονάδα μαστού – Δωρεάν μαστογραφία/τεστ ΠΑΠ από 1 Ιουνίου 2009 στο Ίλιον

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a