03/06/2011 Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφή σε Β/Ν Σ. και Π.Σ.

03/06/2011 Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφή σε Β/Ν Σ. και Π.Σ.

Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφή σε Β/Ν Σ. και Π.Σ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με εγγραφές- επαννεγγραφές στο παρακάτω link:

http://www.ilion.gov.gr/web/guest/eggrafes-bnsa

 

<!–