03/06/2011 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

03/06/2011 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 26/05/2011, ενέκρινε κατά πλειοψηφία ψήφισμα για την καθιέρωση ωραρίου εργασίας 40 ωρών στους εργαζομένους του Δήμου Ιλίου και στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς:
«Με αφορμή τη συζήτηση στην Βουλή για την αντεργατική καθιέρωση ωραρίου εργασίας 40 ωρών στο Δημόσιο από την κυβέρνηση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου θεωρεί ότι η αύξηση των ωρών εργασίας, πέρα από την κατάργηση ενός δικαιώματος που έχει κατακτηθεί με αγώνες, έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ατομικό και οικογενειακό προγραμματισμό, στον ελεύθερο χρόνο και στην ίδια τη ζωή των εργαζομένων.

Θεωρούμε δε ότι η παραγωγικότητα των υπαλλήλων δεν είναι συνάρτηση του ωραρίου εργασίας αλλά αυτό που απαιτείται είναι η αναδόμηση ολόκληρου του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του εργασιακού καθεστώτος.

Η ανατροπή που συντελείται, ιδιαίτερα στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με την αύξηση των ωρών εργασίας από 30 σε 40, όχι μόνο δεν θα αναβαθμίσει την λειτουργία τους αλλά στην ουσία ανατρέπει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των σταθμών και αναιρεί τον εκπαιδευτικό τους ρόλο.

Στον Δήμο μας ιδιαίτερα που οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν πρότυπο λειτουργίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλους Δήμους, θεωρούμε πως η αύξηση αυτή πέρα από την ανατροπή που θα συντελέσει στις ζωές των εργαζομένων όχι μόνο δεν θα αναβαθμίσει την λειτουργία τους, αλλά αντίθετα θα τους υποβαθμίσει, επειδή η συγκεκριμένη ρύθμιση γίνεται με αποκλειστικά οικονομικό κριτήριο χωρίς κανένα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό σκεπτικό».

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·         Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
·         Στην ΠΟΕ – ΟΤΑ
·         Στα κόμματα
·         Στη Βουλή
·         Στον Τοπικό Τύπο
·         Στο Internet

<!–