03/07/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/07/2009 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

03/07/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/07/2009 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρόσκληση μελών δημοτικού συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση την 9η Ιουλίου 2009 και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για την έγκριση του  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου, οικονομικού έτους 2008

<!–