03/11/2009 Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας (Τύπος Β) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, κ.λ.π.) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η1/09

03/11/2009 Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας (Τύπος Β) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, κ.λ.π.) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η1/09

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, κ.λ.π.) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  Η1/09 προϋπολογισμού 100.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχειακό Καταστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στις 3-11-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 05/10/09

<!–