031/2020 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας ημιφορτηγών

031/2020 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας ημιφορτηγών