04/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/03/2016

04/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/03/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  9η Μαρτίου 2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–