04/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/03/2016

04/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/03/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η  Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1.     Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016a
2.     Έγκριση συμμετοχής και δαπάνης μετακίνησης μελών Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ στην Ετήσια Γενική της Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Μαρτίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφώνa
3.     Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.917,41 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την Κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλλο  από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίουa
4.     Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 467,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Εργαστήρι κατασκευής κούκλας»a
5.     Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 442,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Εργαστήρι κατασκευής παιχνιδιού»a
6.     Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.495,18 € για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων του Δήμου Ιλίου»a
7.     Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 070/2016 Α.Δ.Σ.
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
8.     Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
9.     Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΡΓ. Β1/2009a
10.  Λήψη απόφασης για θέσεις σταθμεύσεων (ΑμεΑ) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία
11.  Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 073/2016 Α.Δ.Σ.a
 
Δ. ΓΕΝΙΚΑ
 
12.  Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2015a
13.  Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2015a
14.  Αίτημα παραχώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήναςa
15.  Ρύθμιση θεμάτων οικογενειακών τάφωνa
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–