04/03/2020 Ο Δήμος Ιλίου και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κοντά στον πολίτη

04/03/2020 Ο Δήμος Ιλίου και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κοντά στον πολίτη

Με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων, την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά και ενημέρωση ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, καθώς και μελών των οικογενειών τους, ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να φιλοξενήσει στελέχη της υπηρεσίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. «Διεκδικούμε Μαζί», την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρες 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ., στην Κοινωνική Υπηρεσία (Νέστορος 101, Ίλιον).
 
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και τον αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας στα ζητήματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Η υπηρεσία της Ε.Σ.Α.μεΑ. «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχει πληροφορίες, ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, τηλ. 2132030007 & 2132030011, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8.00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. και την Ε.Σ.Α.μεΑ., τηλ. 2109949837, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9.00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
 
Σε περίπτωση αναγκαιότητας για παροχή διερμηνείας στη νοηματική, παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώνουν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιλίου.

  
 

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος

<!–