04/05/2010 Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση χώρου για οργάνωση και υποστήριξη σταθμού ποδηλάτωνγια το κοινό

04/05/2010 Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση χώρου για οργάνωση και υποστήριξη σταθμού ποδηλάτωνγια το κοινό

Το ΔΣ του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση», με στόχο την προώθηση του ποδηλάτου ως περιβαλλοντικού μέσου κυκλοφορίας και την λειτουργία αυτού ως τρόπου ζωής και απόλαυσης με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ποδηλατικής κοινότητας, τη διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με το ποδήλατο κ.α., προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση, για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού, χώρου για Οργάνωση & Υποστήριξη Σταθμού Ποδηλάτων για το κοινό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις-προσφορές.

<!–