04/05/2015 Εγγραφές-επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2015-2016

04/05/2015 Εγγραφές-επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2015-2016

Οι   αιτήσεις  εγγραφών  και  επανεγγραφών   στους  Παιδικούς  και  Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  του  Δήμου  Ιλίου, για το σχολικό έτος 2015-2016,  θα  υποβληθούν στους  Σταθμούς,  
 

από  ΔΕΥΤΕΡΑ 04/05/2015
έως  και    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/05/2015,
και  ώρες  9:30  – 11:00 π.μ. .   

 

  1. Τα  γεωγραφικά  όρια  για  την  παραλαβή  των  αιτήσεων  θα  τηρηθούν  απαράβατα.
  2. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στον Σταθμό στον οποίο ανήκει το ενδιαφερόμενο παιδί, βάσει της ηλικίας του (βρέφος ή νήπιο) και της διεύθυνσης κατοικίας του. 
  3. Εμπρόθεσμες  αιτήσεις  θα  είναι  όσες  υποβληθούν  από  04/05/2015 έως  22/05/2015 και ώρες  από  9:30  έως  11:00.
  4. Στα  βρεφικά  τμήματα, θα  φιλοξενηθούν  παιδιά  ηλικίας  από  16  έως   30 μηνών, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/03/2013 έως 30/04/2014.
  5. Στα  παιδικά  τμήματα,  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5  ετών, με  απαραίτητη  προϋπόθεση  να  έχουν  αγωγή  τουαλέτας, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2011 έως 28/02/2013.
  6. Τα  πρώτα  αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης  θα  ανακοινωθούν στις 30/06/2015.
  7. Οι  ενστάσεις  θα  γίνονται  επί  της   αξιολόγησης και μοριοδότησης.
  8. Οι  ενστάσεις  θα  υποβληθούν  από  01/07/2015 έως 10/07/2015 και θα κατατεθούν στον Σταθμό της αρχικής αίτησης εγγραφής.
  9. Τα  τελικά  αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης,  επί των  ενστάσεων  θα  ανακοινωθούν στις 20/07/2015.
  10. Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.. 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα όρια των σταθμών κάντε κλικ στον σύνδεσμο.a

<!–