04/05/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/05/2018 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝ.

04/05/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/05/2018 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω κατ’ επείγον θέμα:

                                         
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α.
ΓΕΝΙΚΑ
 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

    
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–