04/10/2016 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση θέσεων Διοικητικών και Αναπληρωτών Γραμματέων στους Δήμους

04/10/2016 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση θέσεων Διοικητικών και Αναπληρωτών Γραμματέων στους Δήμους

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2016, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα, σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση θέσεων Διοικητικών και Αναπληρωτών Γραμματέων στους Δήμους:
 
«Με τη σύσταση των θέσεων αυτών αφαιρείται η δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Γενικών Γραμματέων και επιβάλλονται Διοικητικοί Γραμματείς και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς.
 
Ειδικότερα, με το επιχειρούμενο σχέδιο, παύει ο Δήμαρχος να είναι ο προϊστάμενος και επικεφαλής όλων των υπηρεσιών του Δήμου και τίθεται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας ο Διοικητικός και Αναπληρωτής Διοικητικός Γραμματέας, διορισμένος, στην ουσία, από την κυβέρνηση, ο οποίος δεν είναι αιρετός, ούτε υπόκειται σε έλεγχο από το λαό για τις αποφάσεις του.
 
Με την πρόθεση αυτή της κυβέρνησης καταργείται ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης ως εκφραστής της λαϊκής βούλησης, αφού η κεντρική εξουσία επιθυμεί τον έλεγχό της και η γνώμη των πολιτών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 
Η Ελλάδα, με το νομοσχέδιο αυτό, γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, σε μια εποχή που όλοι αναγνωρίζουν πως ο θεσμός της Τ.Α. σήμερα κρατά την κοινωνία της κρίσης όρθια και πως πρέπει ο θεσμός αυτός να ενισχυθεί και όχι να αποδυναμώνεται από την κεντρική εξουσία.
 
Πρακτικές του παρελθόντος αλήστου μνήμης, δεν θα περάσουν, γιατί θα βρουν σύσσωμη την Τ.Α. απέναντί τους.

Κάτω τα χέρια από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.»

 
Το παρόν θα κοινοποιηθεί:
·      Στο Υπουργείο Εσωτερικών
·      Στον τύπο
·      Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

04/10/2016 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση θέσεων Διοικητικών και Αναπληρωτών Γραμματέων στους Δήμους