04/11/2013 Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει έμπρακτα τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς, Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία της πόλης

04/11/2013 Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει έμπρακτα τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς, Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία της πόλης

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ιλίου, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, επιχορήγησε με 147.500€ τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς, Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία της πόλης και συγκεκριμένα με 71.000€, δεκατρείς (13) Πολιτιστικούς και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και με 76.500€, εικοσιτέσσερις (24) Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ιλίου στέκεται πάντα αρωγός στο ποιοτικό έργο των Πολιτιστικών και Εθνικοτοπικών Συλλόγων, που με την άσβεστη φλόγα τους για τον πολιτισμό και την παράδοση ενδυναμώνουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.
Παράλληλα, στηρίζει τον αθλητισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει τεράστια βήματα προόδου, αφενός με έργα υποδομής, αφετέρου με την οικονομική ενίσχυση της δράσης των Αθλητικών Συλλόγων και των Σωματείων του Δήμου, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμη διέξοδο στους νέους.