04/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2016

04/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/11/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2016a
 2. Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για την εκδήλωση των Ριμινιτών Ιερολοχιτών»a
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 13.144,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2016»a
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 7.564,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία στην Πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 23.12.2016»a
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.898,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Χριστουγεννιάτικες παιδικές παραστάσεις στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου 21.12.2016, 28.12.2016 & 04.01.2017»a
 6. Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίουa
 7. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.611,25 € χρηματοδοτούμενου έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου καθώς και του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιώνa
 2. Επικαιροποίηση του εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργαa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Ιλίουa
 2. Λήψη απόφασης μετονομομασίας της οδού Κορυτσάς σε οδό Ιεριχούςa
 3. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας διάβασης πεζών με φωτεινή σηματοδότηση στην οδό Αγ. Νικολάου στο ύψος της οδού Ζίτσης στο Δήμο μαςa
 4. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας τριών (3) Καινούργιων Οχημάτων Τύπου WAN από το ελεύθερο εμπόριοa
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16a
 6. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίεςa
 8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15a
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11a
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/09a
 12. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/09a

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 

 1. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτωνa

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
  

 1. Έγκριση πίστωσης ποσού 174.587,73 € έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςa
 2. Συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) καθώς και του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

<!–