04/12/2009 Ανακοίνωση του έργου “Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω Wi-Fi Spots”

04/12/2009 Ανακοίνωση του έργου “Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω Wi-Fi Spots”

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WiFiSpots», το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθειά μας για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών του Ιλίου.
 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, οι πολίτες, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας, έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσα από τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, η οποία θα συμβάλει:
 
  • Στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και εν γένει των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες.
  • Στη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα του διαδικτύου, το οποίο θα είναι πλέον προσιτό ακόμα και σε κατηγορίες χρηστών που δε βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο.
  • Στην ευρύτερη αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης από τους πολίτες.
Παράλληλα, το έργο δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές παροχής ασύρματής πρόσβασης στο Δήμο και αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών του.
 
Με την υλοποίηση του έργου δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν δωρεάν, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε τέσσερις ζώνες:
 
  • Στο εμπορικό κέντρο, την πλατεία Ευαγγελίστριας και την πλατεία Καπετάν Ζαχαριά (στον κόμβο Ιλίου).
  • Στην περιοχή της Παλατιανής και την πλατεία Νίκου Μανδηλαρά.
  • Στην περιοχή Μιχελή, γύρω από το Β’ ΚΑΠΗ.
  • Στην πλατεία του Αγίου Φανουρίου, την περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου και το Πολιτιστικό Κέντρο.
Νέοι δρόμοι ανοίγονται πλέον στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών στο Ίλιον, μια εξέλιξη η οποία θα έχει καταλυτική συμβολή στην καλύτερη επαφή του πολίτη με το διαδίκτυο, στην ενημέρωση και την εξυπηρέτησή του, μέσα από τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει.
Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, όμως, δε σταματά εδώ. Με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, θα διεκδικήσει και θα υλοποιήσει ακόμα περισσότερα έργα, προκειμένου το όραμά της για ένα Ψηφιακό Δήμο και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνησή του να γίνει πραγματικότητα για το Ίλιον.

<!–