043/2020 – Κατ’ εξαίρεση έγκριση άδεια οδήγησης του υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5615

043/2020 – Κατ’ εξαίρεση έγκριση άδεια οδήγησης του υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5615