043/2020 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ