044/2020 – Αποδοχή Απόφασης Τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ 5002024

044/2020 – Αποδοχή Απόφασης Τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ 5002024