045/2020 – Αναστολή άδειας λειτουργίας του ιδρύματος ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ του Σωματείου «ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»