046/2020 – Αποστολή του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ»

046/2020 – Αποστολή του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ»