05/01/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/01/2010

05/01/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/01/2010

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η Iανουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος

<!–

05/01/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 08/01/2010