05/04/2017 Χαιρετισμός Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στη συνάντηση εργασίας με θέμα: το ρολό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ένταξη βρεφών και νηπίων με διάγνωση διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου

05/04/2017 Χαιρετισμός Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στη συνάντηση εργασίας με θέμα: το ρολό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ένταξη βρεφών και νηπίων με διάγνωση διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου

Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να παρευρεθείτε σε αυτήν την συνάντηση εργασίας, η οποία αφορά την ένταξη βρεφών και νηπίων με διάγνωση διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
 
Είναι πολύ σημαντικό ότι παρευρίσκονται εκπρόσωποι από συναρμόδια Υπουργεία, οι οποίοι θα τοποθετηθούν επί του θέματος.
 
Οδηγηθήκαμε σε αυτήν την πρωτοβουλία, διότι μας απασχολεί πολύ έντονα η φυσιολογική ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στο περιβάλλον των Παιδικών μας Σταθμών, προκειμένου να βοηθήσουμε τόσο τα ίδια, όσο και τις οικογένειές τους, οι οποίες αγωνιούν και έχουν ανάγκη από τη δική μας στήριξη.
 
Παρά τις θετικές μας προθέσεις, διαπιστώσαμε ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο ως προς την ομαλή ένταξή τους και την κάλυψη των πολυεπίπεδων αναγκών τους.
 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας παιδιών, τα οποία χρίζουν της ανάγκης εξατομικευμένου προγράμματος και διαρκούς παρουσίας προσώπου αναφοράς.
 
Το προσωπικό των Παιδικών μας Σταθμών δεν μπορεί να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες.
 
Χρειάζονται εξειδικευμένες πρακτικές, γνώσεις και προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί είτε κατά τα πρότυπα της πρωτοβάθμιας* και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα, μέσω παράλληλης στήριξης και τμήματος ένταξης, είτε με τη δημιουργία Δημοτικής Δομής Πρώιμης Παρέμβασης.
 
Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να κατακτήσουν το μέγιστο των δεξιοτήτων τους και να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά για τα ίδια και τις οικογένειές τους.
 
Πιστεύουμε στο ανθρώπινο πρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως μια διευρυμένη οικογένεια, μέσα στην οποία τα μέλη της να νιώθουν ασφάλεια, παρέχοντας τις ευκαιρίες που χρειάζονται, έτσι ώστε να αισθάνονται, αλλά και να είναι ισότιμα και δημιουργικά.
 
Με τη σημερινή συνάντηση, προσδοκούμε να καταλήξουμε σε γόνιμα συμπεράσματα, τα οποία θα καταθέσουμε στους αρμόδιους φορείς, διότι ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα δεν πρέπει να εξαρτάται από τις προθέσεις, τις γνώσεις και την κρίση της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, θα πρέπει να ορίζεται από ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργούν όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και θα αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις.
 
Οι Δήμοι οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, θα πρέπει να έχουν σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
  

Κάνουμε το πρώτο βήμα και εύχομαι τα πορίσματα της σημερινής συνάντησης να βρουν ανταπόκριση και να αποτελέσουν αντικείμενο μιας διευρυμένης συζήτησης, προκειμένου να οδηγηθούμε στη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου, το οποίο να δίνει ξεκάθαρη, ουσιαστική και πρακτική λύση στο ζήτημα.
 
Σας ευχαριστώ.

<!–