05/05/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011

05/05/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011