05/06/2009 Δημιουργία πράσινης διαδρομής απο το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

05/06/2009 Δημιουργία πράσινης διαδρομής απο το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ”ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

<!–