05/06/2018 Πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

05/06/2018 Πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

Ξεκίνησε το πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, υπό την εποπτεία της εργοθεραπεύτριας της Κοινωνικής Υπηρεσίας κυρίας Δέσποινας Διαμαντοπούλου.
 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε χώρο του Δήμου, κατάλληλα εξοπλισμένο, με ολιγομελή τμήματα και περιλαμβάνει την κατανόηση των βασικών λειτουργιών του ηλεκτρονικού υπολογιστή,  την αναζήτηση μέσω διαδικτύου και την επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων.
 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
 
«Τα οφέλη από την εξοικείωση των μεγαλύτερων σε ηλικία με την ψηφιακή τεχνολογία είναι πολλαπλά, καθώς συμβάλλει στην ψυχοσωματική τους υγεία και την πνευματική τους ευεξία.
 
Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, η δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και στην πληροφορία αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα και αναφαίρετο πολιτικό τους δικαίωμα, το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να επιλέγουν ελεύθερα τις πηγές πληροφόρησής τους, συμμετέχοντας ισότιμα στα κοινωνικά δρώμενα, χωρίς ηλικιακούς αποκλεισμούς.»
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κ.Α.Π.Η. της περιοχής τους ή να επικοινωνούν με το 1ο Κ.Α.Π.Η. και συγκεκριμένα με την κυρία Παναγιώτα Χριστούλη στο τηλέφωνο 210 2620001, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 8:00 – 14:30.