050/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά της υπ΄αριθ. 031/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»

050/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά της υπ΄αριθ. 031/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a