051/2020 – Μίσθωση οικήματος για στέγαση διαφόρων υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου