052/2020 – Λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου»

052/2020 – Λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου»