057/2020 – Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής για αποβολή από δημοτικό ακίνητο επί των οδών Θύρας και Σαμουήλ