058/2020 – Παράταση του Προγράμματος: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» {ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ}, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5001294

058/2020 – Παράταση του Προγράμματος: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» {ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ}, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5001294