059/2020 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2020